Korty tenisowe w Sopocie

W dniu 19 kwietnia 2017 roku w Sopocie w Sali Gdańskiej Hotelu Haffner przy ulicy Haffnera 59 w drugim terminie o godz. 18.30 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Sopot Tenis Klubu z siedzibą w Sopocie, wpisanego do rejestru stowarzyszeń oraz przedsiębiorców pod numerem KRS 0000590503. Członek Komisji Mandatowej stwierdził, na podstawie listy obecności, z 129 członków stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Sopot Tenis Klubu z siedzibą w Sopocie obecnych było 49 członków. Wszystkim obecnym członkom dziękujemy bardzo za przybycie. Jesteśmy zaszczyceni poinformować wszystkich członków, iż Walne Zebranie nadało godność Członka Honorowego klubu następującym osobom:
a) Panu Stanisławowi Krupie,
b) Panu Wojciechowi Fibakowi,
c) Witold Joachimowski