Instruktor Tenisa 

Wykształcenie : Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – Zarządzanie w Sporcie oraz Komunikacja i Dziennikarstwo Sportowe

Osiągnięcia trenerskie i zawodnicze :