Historyczna rezolucja w obronie kortów

Jesteśmy pełni wiary, że rezolucja stanowi milowy krok do odzyskania terenów, dzięki czemu tenisiści wrócą na korty.

„Zachodzi obawa, że w wyniku prowadzonych zabiegów prawnych oraz innych działań wątpliwych prawnie, tereny kortów w Sopocie będą mogły zostać przejęte.

Istnieje duże zagrożenie, że zabytkowe korty utracą funkcję sportowo – rekreacyjną. Dlatego apelujemy, aby obiekty i tereny sopockich kortów zawsze były własnością Miasta Sopotu oraz aby nie było możliwości uwłaszczenia się na nich w przyszłości i zabudowy.

My, Radni Miasta Sopotu zobowiązujemy Prezydenta Miasta Sopotu do podjęcia wszelkich działań, aby korty pozostały własnością wszystkich sopocian”.

Powyższa rezolucja została podjęta jednogłośnie i podpisana przez wszystkich 21 radnych.

 

Autorem zdjęcia jest sopot.pl