Trener II klasa
Licencja PZT – KOW1402170

Wykształcenie :

Osiągnięcia trenerskie i zawodnicze :